C5石油树脂

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
07-10 C5石油树脂 5# 东北地区 抚顺华兴 10000元/吨 -
07-10 C5石油树脂 5# 华中地区 濮阳瑞森 9300元/吨 -
07-10 C5石油树脂 5# 西北地区 兰州亚华 8400元/吨 -
07-10 C5石油树脂 R1100w 华中地区 武汉鲁华 10500元/吨 -
07-10 C5石油树脂 5# 华东地区 南京源港 10000元/吨 -
07-10 C5石油树脂 1# 华东地区 南京伊士曼 19000元/吨 -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
07-10 C5石油树脂 5# 华北市场 12000 - -
07-10 C5石油树脂 5# 华东市场 12500 - -
07-10 C5石油树脂 5# 华东市场 9300 - -
07-10 C5石油树脂 5# 华北市场 9000 - -
07-09 C5石油树脂 5# 华北市场 12000 - -
07-09 C5石油树脂 5# 华东市场 12500 - -